Home

Aktuellt


Årsmöte 2023


Årsmöte för Räppe Båtklubb äger rum torsdagen den 22 november 2023 kl 18.00 via digitalt möte på Teams. Länk har skickats ut via mail. Saknar ni länk maila info@rappebatklubb.se. 


230327

Information från Trafikverket ang hamnplan/hamnen


Saxat ur mail från Trafikverkets bitr. projektledare:


Vi vet ännu inte när vi kan starta med vårt arbete i och med överklagan av upphandlingen.

Skulle det visa sig att vi kan komma igång under det att båtsäsongen är igång så får vi anpassa våra arbeten så att vi håller oss innanför det befintliga staketet.


Tömningen av hamnbassängen får ske i höst, efter båtsäsongen.

 

Jag får be om att återkomma med mer detaljerad info om när arbetena kan påbörjas när vi vet mer kring vår upphandling.

Ha en fortsatt fin dag!

 

Med vänliga hälsningar,
XXX XXX

Bitr. Projektledare


Detta innebär att vi kommer att kunna lägga i som vanligt i hamnen och att städdagen blir av som sagts den 13 maj kl 09.00.230201

Städdag 2023 13 maj kl 09.00Årets städdag är den 13 maj kl 0900. Medtag aktuella verktyg - typ räfsa, skottkärra, klippare etc


Vi avslutar med att grilla hamburgare och korv!


Varmt välkomna!221219

Årsmöte den 30 januari 2023 kl 18.00.

Du som medlem kallas härmed till årsmöte i Räppe båtklubb.

Mötet är endast digitalt.

Länk till mötet är distribuerat via medlemsmail.

Tid: 30 januari kl 18.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Sprid gärna denna information till övriga inom klubben.

Välkomna!


220909

Hamnplan hösten/våren/sommaren 2022/2023

Här kommer lite uppdaterad information om vad som gäller avseende vår hamnplan vinter/vår/sommar 2022/23. Med hamnplan menas alla ytor runt hamnen exkluderat gräsmatta mellan hamn och fastigheterna österut.


Trafikverket har beslutat sig för att sanera hamnplanen med start i november 2022. De kommer gräva ned 2 m i marken för att sedan forsla bort massorna och ersätta med nytt.


Detta innebär att vi inte kan nyttja hamnplanen under ovan tidsperiod.Inga båtar eller vagnar får lov att ställas på hamnplanen hösten 2022 – sommaren 2023!


Växjö Kommun har dock upplåtit en plats för oss att ställa båt/båtvagn vintern 2023 from 20 september 2022. Se utskickat medlemsmail.


220831

Meddelande från Trafikverket/växjö Kommun ang sanering av hamnplan och närliggande område


Vi har haft möte med Trafikverket och Växjö Kommun ang saneringen av hamnplanen.


Som planen ser ut nu kommer det att börjas gräva januari 2023 -dvs ingen kan ställa sina båtar på klubbens område i höst/vinter/vår.


Vi håller på att titta på alternativ plats för uppställning tillsammans med Växjö Kommun - återkommer när vi har besked.


Rampen kommer troligtvis vara indisponibel 2023 och vi håller på att undersöka alternativa ramper.220510

Meddelande från Trafikverket ang sanering av hamnplan och närliggande område


Nu är projektet med sanering igång igen. Under vecka 20 (onsdag och torsdag) kommer därför nya borrprover tas, några även utanför stängslat område men det ska inte påverka er verksamhet. Sweco utför borrningarna.

 

Senare kommer en del andra förberedande undersökningar göras, t ex naturvärdesinventering. Det kan vara bra att känna till att det är lite folk i rörelse.

 

Hur och när saneringsarbetena ska göras är ännu inte fastställt, vi återkommer till er när vi vet mer


220419

Hamnen i Räppe fyller 150 år den 22/5


Lite bakgrund;

Som ni säker vet är hamnen/kanalen i Räppe ett viktigt kulturminne i vår kommun. Många industrier 

och verksamheter av olika slag och storlek har under årens lopp funnits här och erbjudit många arbetstillfällen. 

Härifrån skeppades mer gods än från någon annanstans i vårt område.

 

Flera ångbåtar, t.ex. Thor, fraktade stora mängder gods till och från verksamheterna runt hamnen. 

Innan motorvägsbron (väg 25) byggdes (alltför låg för ångaren) transporterade Thor turister längs den pittoreska kanalen.

 

1988 bildades Räppe båtklubb som huserar i en mycket uppskattad småbåtshamn


Program för den 22/5 - startar kl 10.00.


 

Invigning av informationstavla (Nils Posse)

 

Tipsrunda

 

Presentation av båtklubben

 

Några av båtklubbens medlemmar bjuder på en båttur genom kanalen

 

Tävlingar för barnen

 

Fika i gröngräset220113

Städdag 2022 7 maj kl 09.00Årets städdag är den 7 maj kl 0900. Medtag aktuella verktyg - typ räfsa, skottkärra, klippare etc


Vi avslutar med att grilla hamburgare och korv!


Varmt välkomna!


220113

Årsmöte 2022  kort sammanfattning


Årsmöte för Räppe Båtklubb beslutade att höja medlemsavgiften , bryggplatsen och bojplatsen med 10%. Det skall utredas om det går att omvandla bojplatserna till bryggplatser. Eventuellt skall hamnplan saneras under senare delen av 2022 och således kommer det blir problem med uppställningsplatser. Klubben återkommer när vi vet mer.Årsmöte 2022


Årsmöte för Räppe Båtklubb äger rum torsdagen den 13 januari kl 18.00 via digitalt möte på Teams. Länk har skickats ut via mail. Saknar ni länk maila info@rappebatklubb.se.210210


Städdag 2021 8 maj kl 09.00Årets städdag är den 8 maj kl 0900. Medtag aktuella verktyg - typ räfsa, skottkärra, klippare etc


Vi avslutar med att grilla hamburgare och korv!


Varmt välkomna!Årsmöte 2021


Årsmöte för Räppe Båtklubb äger rum onsdagen den 10 februari kl 18.00 via digitalt möte på Teams. Länk har skickats ut via mail. Saknar ni länk maila info@rappebatklubb.se.20201203

Extrainsatt städdag för att fixa bryggorna i hamnen den 6/12 kl 10.00

Hamnen är tömd på vatten och vi har möjlighet att schakta bort vegetation och dy från bottenytan. Gemensamt behöver vi ta bort Y-bommar för att göra plats till schaktmaskiner.
Vi samlas i hamnen söndag 6 december kl 10.00. Medtag verktyg typ hammare, polygrip, tänger o dyl. Vi behöver dra ut saxpinnar och lägga Y-bommar på bryggorna. Gummistövlar kan också vara lämpligt.
Tag med hela familjen, vänner och bekanta - hjälps vi alla åtgår det fortare och vi har ingen belysning att ta till.
Alla är välkomna!
Styrelsen i Räppe båtklubb genom
Bengt-Erik Karlberg


20200819

Hamnkanten skall renoveras - inga båtar i hamnen efter 1 oktober 2020!


Växjö Kommun och Skanska skall renovera hamnkanten i hamnens östra sida. Som ni säkert sett håller kanten på att vittra sönder. Det innebär att hamnen och eventuellt kanalen kommer att vattentömmas med start 1 oktober. Således kan vi inte ha våra båtar i hamnen efter den 1 oktober i år. Räkna med att hamnen är torrlagd fram till åtminstone 1 april 2021.20200504

Hamnen är fullVi har inga lediga bojplatser i hamnen för säsong 2020.20200209

Lediga Bojplatser i hamnenVi har 4 st lediga bojplatser i hamnen. Intresserad -  hör av er på mail: ekonomi@rappebatklubb.se.


Avgifter Räppe Båtklubb

 

Medlemsavgift - 400 kr

Städavgift - 200 kr - återfås året efter vid medverkan på städdag

Vaktavgift - 600 kr - återfås året efter vid medverkan vakttjänstgöring (1 gång/år)

Bojplats - 725 kr

Bryggplats - 400 kr

Båtuppställningsplats - 250 kr20200129

Städdag 2020 16 maj kl 09.00Årets städdag är den 16 maj kl 0900. Medtag aktuella verktyg - typ räfsa, skottkärra, klippare etc


Vi avslutar med att grilla hamburgare och korv!


Varmt välkomna!


20191210

Årsmöte 2020


Årsmöte för Räppe Båtklubb äger rum onsdagen den 29 januarikl 18.00 hos Nordlo i Växjö & Ljungby på adress Södra Vallviksvägen 8.

Varmt välkomna! Anmälan om deltagande till info@rappebatklubb.se 


20191206

Nya bud ang hamnsanering!


Klippt ur ett mail från Trafikverket:

 

Trafikverkets projekt för sanering av f.d. impregneringsplats i Räppe kommer göra ett tillfälligt uppehåll. Det saknas medel för att finansiera saneringen av Räppe under planerat produktionsår 2020. Trafikverket uppskattar att finansiering saknas fram till 2023, därefter är det oklart när finansieringen kommer att finnas tillgänglig. Fortsatta kontrollprovtagningar av grund- och ytvatten kan utföras fram tills saneringsarbetet. Båtklubbens och kommunens verksamhet i hamnbassängen i Räppe kommer följaktligen att kunna pågå som vanligt under 2020.


20191017

Möte med Växjö Kommun och Trafikverket ang sanering i hamnen.


Klubben hade ett möte ang saneringen av hamnen med ovan. Planen är att det skall starta med sanering av jordmassorna i april 2020. Hamnen kommer att kunna nyttjas som vanligt under säsongen 2020. Möjligen blir det en annan infart till hamnen och att vi blir tvungna att lägga i båtarna någon annanstans i Helgasjön. 


Växjö Kommun skall laga den östra delen av hamnen och planerat är att det kommer att ske hösten 2020. Då kommer vattennivån att sänkas för att göra det möjligt att bygga ny kaj-kant. Dock är detta väldigt peliminärt och inget säkert alls - mer info kommer när vi vet om något mera.


20190630

Informationsblad angående vattenskoter i Helgasjön


Länsstyrelsen har en kampanj för att informera aktörer kring Helgasjön om vilka bestämmelser som gäller för vattenskoter.

Utöver det allmänna förbudet mot vattenskoter har vissa naturreservat föreskrifter som begränsar användandet.

I naturreservaten Hisö och Kronoberg är det förbud mot att ta in eller använda vattenskoter.

 

I det bifogade bladet finns mer information om vilka bestämmelser som gäller för Helgasjön - klicka här!.

 

Om ni vill veta mer så kan ni läsa informationen på vår hemsida:

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/infrastruktur/foreskrifter-i-trafiken/sjotrafik.html#0

 

Denna information går ut till flera aktiva organisationer kring Helgasjön. 

 

Vänliga hälsningar

 

Amanda Karlsson
Naturskyddshandläggare

Telefon: 010 223 73 79

 

Länsstyrelsen i Kronobergs län / County Administrative Board of Kronoberg

SE-351 86  VÄXJÖ / Telefon: +46(0)10 223 70 00

Besöksadress: Kungsgatan 8, Växjö

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

www.lansstyrelsen.se/kronoberg20190519

Städdag gick av stapeln den 18 maj + Årets vaktschema! 


Bryggorna oljades, gräset klipptes och räfsades och hamnen belv så fin. Aktiviteten avslutades med grillning av hamburgare och korv!


Årets vaktschema är utskickat. Vaktschemat ligger även i klubbhuset.
Städdag 2019 18 maj kl 09.00Årets städdag är den 18 maj kl 0900. Medtag aktuella verktyg - typ räfsa, skottkärra, klippare etc


Vi avslutar med att grilla hamburgare och korv!


Varmt välkomna!1-800-000-0000

JOIN OUR

NEWSLETTER