Home

Aktuellt


20190630

Informationsblad angående vattenskoter i Helgasjön


Länsstyrelsen har en kampanj för att informera aktörer kring Helgasjön om vilka bestämmelser som gäller för vattenskoter.

Utöver det allmänna förbudet mot vattenskoter har vissa naturreservat föreskrifter som begränsar användandet.

I naturreservaten Hisö och Kronoberg är det förbud mot att ta in eller använda vattenskoter.

 

I det bifogade bladet finns mer information om vilka bestämmelser som gäller för Helgasjön - klicka här!.

 

Om ni vill veta mer så kan ni läsa informationen på vår hemsida:

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/infrastruktur/foreskrifter-i-trafiken/sjotrafik.html#0

 

Denna information går ut till flera aktiva organisationer kring Helgasjön. 

 

Vänliga hälsningar

 

Amanda Karlsson
Naturskyddshandläggare

Telefon: 010 223 73 79

 

Länsstyrelsen i Kronobergs län / County Administrative Board of Kronoberg

SE-351 86  VÄXJÖ / Telefon: +46(0)10 223 70 00

Besöksadress: Kungsgatan 8, Växjö

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

www.lansstyrelsen.se/kronoberg20190519

Städdag gick av stapeln den 18 maj + Årets vaktschema! 


Bryggorna oljades, gräset klipptes och räfsades och hamnen belv så fin. Aktiviteten avslutades med grillning av hamburgare och korv!


Årets vaktschema är utskickat. Vaktschemat ligger även i klubbhuset.
Städdag 2019 18 maj kl 09.00Årets städdag är den 18 maj kl 0900. Medtag aktuella verktyg - typ räfsa, skottkärra, klippare etc


Vi avslutar med att grilla hamburgare och korv!


Varmt välkomna!Beslut årsmöte 2019.


Årsmöte för Räppe Båtklubb beslutade att höja medlemsavgiften till 400 kr/år/medlem med start verksamhetsåret 2018/2019. Dvs årets faktura från Räppe Båtklubb blir 125 kr dyrare!Årsmöte 2019.


Årsmöte för Räppe Båtklubb äger rum torsdagen den 7 februari kl 18.00 hos Office IT-Partner på adress Södra Vallviksvägen 8.

Varmt välkomna!
Information:

Alla  ska snarast anmäla eventuell ändring av mailadress till: info@rappebatklubb.se


1-800-000-0000

JOIN OUR

NEWSLETTER