Home

Aktuellt


210210


Städdag 2021 8 maj kl 09.00Årets städdag är den 8 maj kl 0900. Medtag aktuella verktyg - typ räfsa, skottkärra, klippare etc


Vi avslutar med att grilla hamburgare och korv!


Varmt välkomna!Årsmöte 2021


Årsmöte för Räppe Båtklubb äger rum onsdagen den 10 februari kl 18.00 via digitalt möte på Teams. Länk har skickats ut via mail. Saknar ni länk maila info@rappebatklubb.se.20201203

Extrainsatt städdag för att fixa bryggorna i hamnen den 6/12 kl 10.00

Hamnen är tömd på vatten och vi har möjlighet att schakta bort vegetation och dy från bottenytan. Gemensamt behöver vi ta bort Y-bommar för att göra plats till schaktmaskiner.
Vi samlas i hamnen söndag 6 december kl 10.00. Medtag verktyg typ hammare, polygrip, tänger o dyl. Vi behöver dra ut saxpinnar och lägga Y-bommar på bryggorna. Gummistövlar kan också vara lämpligt.
Tag med hela familjen, vänner och bekanta - hjälps vi alla åtgår det fortare och vi har ingen belysning att ta till.
Alla är välkomna!
Styrelsen i Räppe båtklubb genom
Bengt-Erik Karlberg


20200819

Hamnkanten skall renoveras - inga båtar i hamnen efter 1 oktober 2020!


Växjö Kommun och Skanska skall renovera hamnkanten i hamnens östra sida. Som ni säkert sett håller kanten på att vittra sönder. Det innebär att hamnen och eventuellt kanalen kommer att vattentömmas med start 1 oktober. Således kan vi inte ha våra båtar i hamnen efter den 1 oktober i år. Räkna med att hamnen är torrlagd fram till åtminstone 1 april 2021.20200504

Hamnen är fullVi har inga lediga bojplatser i hamnen för säsong 2020.20200209

Lediga Bojplatser i hamnenVi har 4 st lediga bojplatser i hamnen. Intresserad -  hör av er på mail: ekonomi@rappebatklubb.se.


Avgifter Räppe Båtklubb

 

Medlemsavgift - 400 kr

Städavgift - 200 kr - återfås året efter vid medverkan på städdag

Vaktavgift - 600 kr - återfås året efter vid medverkan vakttjänstgöring (1 gång/år)

Bojplats - 725 kr

Bryggplats - 400 kr

Båtuppställningsplats - 250 kr20200129

Städdag 2020 16 maj kl 09.00Årets städdag är den 16 maj kl 0900. Medtag aktuella verktyg - typ räfsa, skottkärra, klippare etc


Vi avslutar med att grilla hamburgare och korv!


Varmt välkomna!


20191210

Årsmöte 2020


Årsmöte för Räppe Båtklubb äger rum onsdagen den 29 januarikl 18.00 hos Nordlo i Växjö & Ljungby på adress Södra Vallviksvägen 8.

Varmt välkomna! Anmälan om deltagande till info@rappebatklubb.se 


20191206

Nya bud ang hamnsanering!


Klippt ur ett mail från Trafikverket:

 

Trafikverkets projekt för sanering av f.d. impregneringsplats i Räppe kommer göra ett tillfälligt uppehåll. Det saknas medel för att finansiera saneringen av Räppe under planerat produktionsår 2020. Trafikverket uppskattar att finansiering saknas fram till 2023, därefter är det oklart när finansieringen kommer att finnas tillgänglig. Fortsatta kontrollprovtagningar av grund- och ytvatten kan utföras fram tills saneringsarbetet. Båtklubbens och kommunens verksamhet i hamnbassängen i Räppe kommer följaktligen att kunna pågå som vanligt under 2020.


20191017

Möte med Växjö Kommun och Trafikverket ang sanering i hamnen.


Klubben hade ett möte ang saneringen av hamnen med ovan. Planen är att det skall starta med sanering av jordmassorna i april 2020. Hamnen kommer att kunna nyttjas som vanligt under säsongen 2020. Möjligen blir det en annan infart till hamnen och att vi blir tvungna att lägga i båtarna någon annanstans i Helgasjön. 


Växjö Kommun skall laga den östra delen av hamnen och planerat är att det kommer att ske hösten 2020. Då kommer vattennivån att sänkas för att göra det möjligt att bygga ny kaj-kant. Dock är detta väldigt peliminärt och inget säkert alls - mer info kommer när vi vet om något mera.


20190630

Informationsblad angående vattenskoter i Helgasjön


Länsstyrelsen har en kampanj för att informera aktörer kring Helgasjön om vilka bestämmelser som gäller för vattenskoter.

Utöver det allmänna förbudet mot vattenskoter har vissa naturreservat föreskrifter som begränsar användandet.

I naturreservaten Hisö och Kronoberg är det förbud mot att ta in eller använda vattenskoter.

 

I det bifogade bladet finns mer information om vilka bestämmelser som gäller för Helgasjön - klicka här!.

 

Om ni vill veta mer så kan ni läsa informationen på vår hemsida:

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/infrastruktur/foreskrifter-i-trafiken/sjotrafik.html#0

 

Denna information går ut till flera aktiva organisationer kring Helgasjön. 

 

Vänliga hälsningar

 

Amanda Karlsson
Naturskyddshandläggare

Telefon: 010 223 73 79

 

Länsstyrelsen i Kronobergs län / County Administrative Board of Kronoberg

SE-351 86  VÄXJÖ / Telefon: +46(0)10 223 70 00

Besöksadress: Kungsgatan 8, Växjö

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

www.lansstyrelsen.se/kronoberg20190519

Städdag gick av stapeln den 18 maj + Årets vaktschema! 


Bryggorna oljades, gräset klipptes och räfsades och hamnen belv så fin. Aktiviteten avslutades med grillning av hamburgare och korv!


Årets vaktschema är utskickat. Vaktschemat ligger även i klubbhuset.
Städdag 2019 18 maj kl 09.00Årets städdag är den 18 maj kl 0900. Medtag aktuella verktyg - typ räfsa, skottkärra, klippare etc


Vi avslutar med att grilla hamburgare och korv!


Varmt välkomna!Beslut årsmöte 2019.


Årsmöte för Räppe Båtklubb beslutade att höja medlemsavgiften till 400 kr/år/medlem med start verksamhetsåret 2018/2019. Dvs årets faktura från Räppe Båtklubb blir 125 kr dyrare!Årsmöte 2019.


Årsmöte för Räppe Båtklubb äger rum torsdagen den 7 februari kl 18.00 hos Office IT-Partner på adress Södra Vallviksvägen 8.

Varmt välkomna!
Information:

Alla  ska snarast anmäla eventuell ändring av mailadress till: info@rappebatklubb.se


1-800-000-0000

JOIN OUR

NEWSLETTER