About

Information


Saknar du något på hemsidan får du gärna tipsa!

Frågor om klubben och verksamheten skickas till:

e-post: info@rappebatklubb.se


Medlemskap

För att ställa dig i båtplatskö, bli medlem i klubben (eller lämna klubben) skickar du ett mejl till:

e-post: medlem@rappebatklubb.se

Rubrik: Medlem i Räppe Båtklubb

Information: Namn, adress, mailadress och telefonnummer


Adress

Räppe Båtklubb

c/o Bengt-Erik Karlberg

Mältarevägen 18

342 35 Alvesta


Bankgiro 5312-9326Historik

Räppe Båtklubb startade 1988.

Hamnen är förmodligen det mest skyddade läget för angöring av båtar i hela Helgasjön.

Via den nästan kilometer-långa Räppe kanal är hamnen i Räppe förbunden med Helgasjöns vatten. Ett annat namn på kanalen är Räppe-Asa kanal. Det var biskop Wallqvist i Växjö som på 1790-talet inspirerad av kanalbyggena i Trollhättan först föreslog byggandet av Kronobergs kanal. Tanken var att förbinda de många sjöarna i Kronobergs län med havet via dels Helgaån och dels Mörrumsån.


Först vid mitten av 1800-talet blev planerna konkreta. Smålänningarna lovades statligt bidrag om man själva svarade för 500.000 kronor, men vid den tiden hade redan byggandet av järnvägar kommit så långt att det lokala intresset för en kanal svalnade. Redan under 1850-talet byggdes järnväg mellan sjön Åsnen och Karlshamn, vilket gjorde en kanalisering av Mörrumsån här helt onödig.

Vissa delar av planerna kunde förverkligades efter nödåret 1868. Då släppte staten till pengar för nödhjälpsarbeten, och med sådana pengar byggdes en kanal från Räppe järnvägsstation till Helgasjöns sydpets. Hösten 1870 blev denna kanaldel, kallad Räppe-Tofta kanal, färdig.


Tio år senare fanns nya planer på en utvidgning av kanalsystemet. Man funderade på en kanal in till Växjö stad, och man funderade på en kanal från Helgasjön till Tolgsjön, Asasjön och vidare till sjöarna Örken och Madkroken. Av dessa planer förverkligades under åren 1885 till 1888 en förbindelse mellan Helgasjön, Tolgsjön och Asasjön. Åby sluss byggdes och ån mellan Tolgsjön och Asasjön rensades upp. Slussen togs i bruk 1887, och är ännu i bruk i så gott som originalskick.


Trafiken på kanalen mellan Räppe och Asasjön blev livlig och ett antal ångbåtar införskaffades. Dessa fraktade dels passagerare, men användes till att börja med främst för att dra pråmar med gods till och från Räppe järnvägsstation. Frakttrafiken upphörde dock på 1930-talet. Sedan dess är det passagerar- och nöjestrafik som gäller.

Källa: http://kanaler.arnholm.nu


Avgifter Räppe Båtklubb


Medlemsavgift - 440kr

Städavgift - 200 kr - återfås året efter vid medverkan på städdag

Vaktavgift - 600 kr - återfås året efter vid medverkan vakttjänstgöring (1 gång/år)

Bojplats - 798 kr

Bryggplats - 440 kr

Båtuppställningsplats - 500 kr


Styrelse

Ordförande: Bengt-Erik Karlberg

Kassör: Sejla Beckerin

Sekreterare: Jens Petersson

Hamnfogde: Lars-Erik Salomonsson

Ledamot: Armin Sisic

Suppleant: Christer Karlsson


Dokument

Bojplatsavtal

Bryggplatsavtal


Ifylles och undertecknas i två exemplar. Skickas till:

Räppe Båtklubb

c/o Sejla Beckerin

Slånvägen 9

352 74 Växjö

eller mailas till

ekonomi@rappebatklubb.se 


Miljöpolicy

Räppe Båtklubbs miljöpolicy